Tag: นวัตกรรม

ประชุม ครม.ร่วมกับเพื่อนบ้าน : นวัตกรรมที่นำไทยเป็นผู้นำภูมิภาค

รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี แต่นโยบายไม่ได้เท่ากับผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ในอดีตเราจึงเห็นการบุกเผาสถานทูต คนสนิทของผู้นำประเทศถูกจับเพราะลักลอบเข้าไปในอีกประเทศ ฯลฯ สุดแท้แต่สถานการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นจริง