Tag: คนรุ่นใหม่

AQ พลิกชีวิตคนรุ่นใหม่

ในช่วงเดือนเมษายน 2545 คณะทำงานโครงการสภาเยาวชนไทย พรรคไทยรักไทย จัดทำโครงการ ‘เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจบ้านเมือง’ ที่ทำเนียบรัฐบาล

“วิชั่น” ต้องไม่ใช่ “วิสั้น” สร้างคนรุ่นใหม่ มี “วิสัยทัศน์”

“วิสัยทัศน์” คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางธุรกิจของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร แม้การทำธุรกิจในช่วงแรก จะประสบอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถแปลงวิกฤตเป็นโอกาสสู่ช่องทางการทำธุรกิจได้เสมอ