Day: December 28, 2021

ดร.ทักษิณ แนะนำหนังสือ 3 เล่มส่งท้ายปีเก่า : ทำความเข้าใจภูมิทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลง

ในยุคร่วมสมัยที่ภูมิทัศน์ของความมั่นคง เคลื่อนจากปริมณฑลทางการทหารมาสู่การเสริมสร้างสวัสดิภาพแก่มนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม วิกฤติและความยากลำบากในชีวิตรูปแบบใหม่จึงทยอยเกิดขึ้นเป็นพลวัต