Tag: แก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศ

แยกหนี้เสียจากหนี้ดี – ปรับโครงสร้างสถาบันการเงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศ

เพราะฉะนั้น เราจะเอาหนี้เสีย  เอาคนที่ไม่แข็งแรงออกมารักษาข้างนอก  เราแยกคนป่วยออกจากคนดี และให้คนแข็งแรงทำงานให้ชาติต่อไป  คนป่วยรีบรักษา หายเสร็จแล้วก็ไปทำงาน