Tag: ภาวะวิกฤต

ลีดเดอร์ชิป ผู้นำในภาวะวิกฤต

ดร.ทักษิณ นายกรัฐมนตรีในตอนนั้น ตัดสินใจเฉียบขาดเร่งประสานกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว และเร่งให้กองทัพเข้าไปช่วยอพยพชาวไทยเดินทางกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยมาตุภูมิอย่างปลอดภัยทันที