Tag: พักหนี้เพิ่มรายได้

พักหนี้ = เพิ่มรายได้

“คนจนมักลำบาก  จะทำอะไรก็ยาก กว่าจะหาเงินมาได้ก็ต้องจ่ายหนี้   ถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายหนี้ เขาอยู่ได้ คนมันติดขัด ป่วยทีเวลาไปหาหมอต้องนอนลากแล้วถึงจะไป  ไปครั้งหนึ่งเงินรายวันเขาก็หายไป