Tag: พรรคการเมือง

ไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน

“การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง”  คือ แนวคิดหลักในการสร้างนโยบายของพรรคไทยรักไทย  เป็นเหมือนทางเลือกใหม่ ที่จะเป็นบทนำแห่งการกอบกู้วิกฤตของประเทศ  ภายหลังจากบอบช้ำด้วยวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540