Tag: นักเรียนทุน ก.พ.

หลักสูตรปริญญาเอก ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ชีวิต

จนเมื่อเรียนจบ  เขาได้ใช้ความรู้คอมพิวเตอร์เข้ารับราชการ  เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสารในปี 2523  มาสู่การทำธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสารจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง