Tag: ครูพันธุ์ใหม่

ครูพันธุ์ใหม่ สร้างโรงเรียนในฝัน

วิธีการสอนของเขาคือสอนให้เด็กคิดอย่างมีทักษะ  คิดแบบใหม่ และแทรกมุขตลกเพื่อให้ทุกคนสนุกกับการเรียน แม้จะผ่านมา 20 ปีแล้ว  แต่วิดีโอการสอนในวันนั้น กลับยังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมาจนถึงทุกวันนี้