Tag: การลดความเหลื่อมล้ำ

“บ้านเอื้ออาทร” ต้นทางของการลดความเหลื่อมล้ำ

“อีก 5 ปี ประเทศไทยจะไม่มีสลัม”…นี่คือคำพูดของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในงานเปิดบ้านมั่นคงชุมชนบ่อนไก่ 1 ใน 10 ชุมชนนำร่องโครงการบ้านเอื้ออาทร สมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี 2547 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย ด้วยความเชื่อว่า “บ้าน”