Quote 141

ประเทศหรือครอบครัว ตราบใดที่มีความหวัง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนที่จะหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขกับชีวิต นั้นประสบความสำเร็จแน่