Quote 140

สิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าจะให้กับทุกคนได้คือความหวัง นั่นคือเราต้องมีความหวัง ถ้าเราไม่มีความหวัง ทั้งเรา ครอบครัวเราและบ้านเมืองก็จะไปยาก ดังนั้นเราต้องมีความหวังกับวันนี้และวันพรุ่งนี้ อย่าตกเป็นทาสของอดีต