Quote 138

แนวทางในการพัฒนาการศึกษานั้นคือ ต้องเปลี่ยนรูปโฉมการศึกษาโดยสิ้นเชิง ถ้าเรายังศึกษาแบบเดิม เป็นการศึกษาแบบท่องจำ ครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสอนแบบใหม่ เด็กไม่มีทางฉลาดได้