Quote 133

การพัฒนาวิธีคนของคนไทยนั้นสำคัญ ไม่งั้นจะเสียเปรียบ เพราะระบบการเรียนการสอนของไทยสอนให้ท่องจำมานานเกินไป สุดท้ายไม่ได้สร้างวิธีคิดให้กับเรา