Quote 103

ผู้แพ้เห็นปัญหาทุกครั้งที่มีโอกาส ส่วนผู้ชนะเห็นโอกาสทุกครั้งที่มีปัญหา แม้ว่าโอกาสที่เห็นนั้นอาจสำเร็จหรือพลั้งพลาดบ้างในภายหลัง