Testimonial Category: Thought of the day

Quote 142

อย่ายอมแพ้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ เรายอมแพ้ไม่ได้

Quote 141

ประเทศหรือครอบครัว ตราบใดที่มีความหวัง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนที่จะหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ไขกับชีวิต นั้นประสบความสำเร็จแน่

Quote 140

สิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าจะให้กับทุกคนได้คือความหวัง นั่นคือเราต้องมีความหวัง ถ้าเราไม่มีความหวัง ทั้งเรา ครอบครัวเราและบ้านเมืองก็จะไปยาก ดังนั้นเราต้องมีความหวังกับวันนี้และวันพรุ่งนี้ อย่าตกเป็นทาสของอดีต

Quote 139

การศึกษานั้นต้องเน้นภาษาอังกฤษให้มาก และเพิ่ม 2 ภาษาในโรงเรียนต่างๆ  และหลักสูตรปัจจุบันขึ้นใน cloud ไว้หมด ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ

Quote 138

แนวทางในการพัฒนาการศึกษานั้นคือ ต้องเปลี่ยนรูปโฉมการศึกษาโดยสิ้นเชิง ถ้าเรายังศึกษาแบบเดิม เป็นการศึกษาแบบท่องจำ ครูไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปสอนแบบใหม่ เด็กไม่มีทางฉลาดได้

Quote 137

วันนี้เกษตรกรของเรายังเป็นแบบวิถีชีวิต คิดแต่หาเลี้ยงชีพไปวันๆ ไม่ได้คิดด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องเป็นราว แล้วค้าขายไม่ค่อยเป็น จึงทำให้ขาดทุนทำให้รัฐบาลต้องเข้าอุ้ม หรือถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

Quote 136

โลกยุคใหม่นั้นวิชาจะไม่มีเส้นแบ่งเขต มันเรียนรวมกันจนไม่มีวิชา แต่เนื้อหามีทฤษฎีของแต่ละวิชาปนกันอยู่ในนั้น

Quote 135

มองโลกทั้งโลกให้เป็นตลาด นั่นก็คือทำของออกมาต้องขายได้ทั่วโลก ไม่ใช่ขายได้เฉพาะเมืองไทย จึงต้องเน้นดีไซน์ออกมาให้ถูกต้องกับรสนิยมของคนทั้งโลก

Quote 134

อยากให้ลูกหลานเก่งในอนาคตข้างหน้า ต้องอ่านหนังสือ มีเหตุมีผลกับวิทยาศาสตร์ แล้วเราจะได้เชื่อในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เชื่อเพราะเขาบอกมา ดั่งกาลามสูตร 10 ของพระพุทธเจ้า คือฟังได้ทุกคนแต่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าได้คำตอบที่เป็นวิทยาศาตร์มีเหตุมีผลถึงค่อยเชื่อจึงจะเป็นการฝึกวิธีคิดของเรา

Quote 133

การพัฒนาวิธีคนของคนไทยนั้นสำคัญ ไม่งั้นจะเสียเปรียบ เพราะระบบการเรียนการสอนของไทยสอนให้ท่องจำมานานเกินไป สุดท้ายไม่ได้สร้างวิธีคิดให้กับเรา

Quote 132

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนนั้น วิธีคิดที่สำคัญคือ ต้องคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ ต้องมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา การแสวงหาคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์เกิดได้ จากการอ่านตำราที่ถูกต้อง และดูผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นหรือทำวิจัยซะเอง

Quote 131

วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องคือวัฒนธรรมของการใฝ่รู้ ขยันที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา และต้องให้ทุกคนมีความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยกันทำงานเป็นทีมให้ได้ นั่นต้องเริ่มตั้งแต่บริษัทยังเล็ก ถ้าบริษัทใหญ่แล้วมันแก้ยาก

Quote 130

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ ถ้าวัฒนธรรมนั้นถูกต้องตามยุคสมัยต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นก็จะทำให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปด้วยดี ส่วนองค์กรที่มีวัฒนธรรมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็จะล้าหลังถดถอย

Quote 129

ถ้าเอาธุรกิจเก่าๆ มาประยุกต์วิธีคิดใหม่ๆ ตลาดก็ดี เทคโนโลยีก็ดี จะทำให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น และการทำธุรกิจต้องสร้างมิตรมากกว่าศัตรู ต้องคิดว่าในประเทศมีเพื่อนรวมกันเยอะๆให้แข็งแรง แล้วด้วยตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ การมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ Know how ไม่สำคัญเท่า Know who

Quote 128

คนไทยมีจุดอ่อนอย่างนึง เราคิดว่าการแข่งขันกันต้องเป็นศัตรูกัน ซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็น อยากให้วิเคราะห์จากคำว่า zero sum game ซึ่งไม่มีอะไรในโลกหรอกที่ชนะ 100% แพ้ 100% ซึ่งในเศรษฐกิจทุนนิยมมีคำที่ว่า ถ้าเอาชนะเขาไม่ได้เป็นพวกเขาดีกว่า ซึ่งนั่นคือลักษณะการค้าขายในทุนนิยม คือต้องแข่งขันและต้องร่วมมือด้วย