แนวทางกระจายความเท่าเทียมการศึกษา โดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารได้อย่างไร

Share on facebook
Share on twitter

      ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่ ดร.ทักษิณ ไม่เคยหยุดที่จะใช้ความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในปัจจุบัน

Question

แนวทางกระจายความเท่าเทียมการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ทุรกันดารจะทำอย่างไร ?

Answer

         ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่ ดร.ทักษิณ ไม่เคยหยุดที่จะใช้ความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในปัจจุ

Share on facebook
Share on twitter

Also on Thaksin Official