เรายังจำเป็นต้องเปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 รายบุคคลอยู่หรือไม่

Share on facebook
Share on twitter

     การทำธุรกิจที่ผ่านมาอย่าง แพ็คลิงค์ มาถึงโฟนลิงค์  ทำให้ ดร.ทักษิณ รู้ว่าคลื่นความถี่วิทยุมีความสำคัญในแง่ของธุรกิจ  แต่ในเวลาเดียวกัน  เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  เป็นที่มาของ ‘Bus Sound  โครงการวิทยุบนรถเมล์’

Question

แนะนำเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับมืออย่างไร ?

Answer

         ชื่อของ ดร.ทักษิณ เป็นที่ยอมรับของนักธุรกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่ว่าจะมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่ ดร.ทักษิณ ไม่เคยหยุดที่จะใช้ความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในปัจจุบัน

Share on facebook
Share on twitter