Quote 135

มองโลกทั้งโลกให้เป็นตลาด นั่นก็คือทำของออกมาต้องขายได้ทั่วโลก ไม่ใช่ขายได้เฉพาะเมืองไทย จึงต้องเน้นดีไซน์ออกมาให้ถูกต้องกับรสนิยมของคนทั้งโลก