Day: September 14, 2021

CareTalk : อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของการเมืองไทย – แล้วอนาคตของเยาวชนไทยจะเป็นอย่างไร

Share on facebook Share on twitter RECOMMENDED CARE Talk : “ศิลปะในการเจรจาระหว่างประเทศ” กับ พี่โทนี่ CARE Talk : อยู่มา 7 ปี หนี้ท่วมประเทศ หนี้รัดคอประชาชน มาถามพี่โทนี่ดูว่า มีทางออกไหม CARE Talk : พลิกฟื้นวิกฤติโควิด กับ Tony Woodsome CARE Talk : โทนี่สอนน้อง